Raier og honved

  • Raier ordnes av gruppene sjøl.
  • Honved
    • ordnes felles for kretsleiren
    • til ved og bygging