Påmelding

Påmeldinga fra gruppene er to-delt:

  1. Gruppepåmelding er et regneark som fylles ut av gruppeleder/troppsleder og sendes til kontakt@kretsleir.net innen 1. mai.
  2. Gruppevis betaling av kontingenten innen 1. mai (når regnearket er fylt ut er det tydelig hvor mye gruppa skal betale, samt kontonummer, merkes med GRUPPENAVN så vi er sikre på hvilken gruppe som har betalt.)

Eksempel på infoskriv som gruppene kan dele ut til speiderene.  Gruppa endrer det som trengs.