Helsekort

  • helsekort
    • er fortrolig i utfylt stand,
    • oppbevares av gruppeledelsen.
    • makuleres etter leiren.