Fyring

I leirhandboka som publiseres på nettsida etterhvert er det et punkt som har med fyring.

Vi må basere oss på å ha bål i bålpanne, tønne eller tilsvarende —-  og ikke rett på bakken (med torvflytting) uten videre.

Bål på bakken kan bli aktuelt under forutsetning av godkjenning av lokalt  brannvesen og vår sikkerhetssjef.