Påmeldinga er klar

Kretsleirkomiteen var samla igjen 18. mars.  Neste møte er onsdag 22. april klokka 18.

Påmelding skjer gruppevis ved å 1. fylle ut et regneark og sende det til kontakt@kretsleir.net og 2. betale kontingentene for gruppa samla, alt dette innen 1. mai. Gruppe-/troppsleder finner ny informasjon i menyen – PÅMELDING

Roverne ved Øystein styrer kiosken, hva skal selges i kiosken?

På neste komitemøte blir temaene innenfor: Budsjett (ser bra ut foreløpig), haikerutene, leirhandbok pluss mer.