Vil di gruppe på kretsleir??

Forhandspåmelding, hvor mange totalt fra di gruppe – send epost til: kontakt@kretsleir.net   før 13. januar 2015
( Omtrent hvor mange, uforpliktende – men gir komiteen en pekepinn)